म’हिलाका यी ७ बानीमा भु’तुक्कै हुन्छन् पु’रूष


कुनै पनि म’हिलामा पु’रुषले सुन्दरता बाहेक धेरै कुरा खोज्छन् । त्यस मध्ये पहिलो कुरा हो आ’त्मविश्वास । पु’रुषलाई महिलामा कति आ’त्मविश्वास छ

र कति स’म्हाल्न सक्ने क्षमता छ भन्ने कुरा निकै विचार गर्छन् । र आ’त्मविश्वास भएका महिला मन पराउने गर्छन् ।त्यसैगरी महिलाको अर्को म’हत्वपूरर्ण कुरा त्यो हो मुस्कान । स्त्री मु’स्कानमा पु’रुष घा’यल नै हुन्छन् । त्यस्तै पु’रुषले महिलामा खोज्ने अर्को म’हत्वपूर्ण कुरा इ’न्मान्दारिता हो । इमान्दिरिता मना नपराउनेत को नै होला र । इमान्दारिताका कारण पुरूष महिलातर्फ नजिकिन्छन् । कुनै पनि पु’रुषले आफू निकट रहेको महिला कम ख’र्चिलो होस् भन्ने चाहन्छन् । महिलामा ख’र्चिलो

बानी भए पुरुषहरु त’र्किने गर्छन् । हाँसी म’जाक सबैको लागि मनपर्छ । यसरी रमाइलो गर्ने क्षमता भएकी महिला पनि पु’रुषको नजरमा पर्छन् । कुनै पनि स’मस्या पर्दैमा नआत्तिने र

हाँ’सि म’जाक गर्न सक्ने स्त्री पु’रुषलाई मन पर्छ ।कुनै पनि पुरुषलाई नचाहिने र अशभ्य ब्यवहार गर्ने महिला मन पर्दैन । बुद्धीमान महिला जसले अवस्था अनुसारको ब्यवहार

गर्न सक्छन् त्यस्ता महिलासँग पनि पुरुष आकर्षित हुन्छन् । का’मुकता पनि स्त्रीमा पु’रुषले खोज्ने अर्को गुण हो । पु’रुषले महिलाको शरीरमा मात्र होइन ब्य’क्तित्वमा नै का’मुकता खोजिरहेको हुन्छ ।

बोलिचाली ब्यवहारमा हुने का’मुकतापनि पु’रूषको पहिलो रो’जाइमा पर्छ । कुनै पनि महिलामा पुरुषले सुन्दरता बाहेक धेरै कुरा खोज्छन् । त्यस मध्ये पहिलो कुरा हो आ’त्मविश्वास ।पु’रुषलाई महिलामा कति आ’त्मविश्वास छ र कति स’म्हाल्न सक्ने क्षमता छ भन्ने कुरा निकै विचार गर्छन् । र आ’त्मविश्वास भएका महिला मन पराउने गर्छन् ।त्यसैगरी महिलाको अर्को

म’हत्वपूरर्ण कुरा त्यो हो मु’स्कान । स्त्री मुस्कानमा पु’रुष घा’यल नै हुन्छन् । त्यस्तै पुरुषले महिलामा खोज्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा इ’न्मान्दारिता हो । इमान्दिरिता मना नपराउने त को नै होला र ।

इमान्दारिताका कारण पु’रूष म’हिलातर्फ नजिकिन्छन् । कुनै पनि पु’रुषले आफू निकट रहेको म’हिला कम ख’र्चिलो होस् भन्ने चाहन्छन् । महिलामा ख’र्चिलो बानी

भए पु’रुषहरु त’र्किने गर्छन् । हाँसी म’जाक सबैको लागि मनपर्छ । यसरी रमाइलो गर्ने क्षमता भएकी महिला पनि पु’रुषको नजरमा पर्छन् । कुनै पनि स’मस्या पर्दैमा नआत्तिने र हाँ’सि म’जाक गर्न सक्ने स्त्री पु’रुषलाई मन पर्छ ।कुनै पनि पुरुषलाई नचाहिने र अ’शभ्य ब्य’वहार गर्ने महिला मन पर्दैन ।एजेन्सीLeave a Comment